Montere slukmansjett

Beskrivelse : Sluket er naturlig nok det punket i våtrommet som er mest eksponert for vann. Denne slukmansjetten festes våt i våt med . Montering av slukmansjett (SSB 35) til.

Blücher-sluk med ARDEX 8+og ARDEX S 1-K. Forarbeid: Før monteringen starter skal slukristen taes ut av sluket. Litex-Våtromsystem Montering – Duration: 9:32. Slukmansjett 3x 3mm; Butyl-tetningsmiddel med overside av Polypropenfilt.

Selvklebende mansjett til tetting av sluk i våtrom i kombinasjon med keramiske . NT Slukmansjett selvklebende er en selvklebende mansjett laget av butyl. Sluk monteres i henhold til slukleverandørens anvisning. Nordic Slukmansjett selvklebende x cm er en selvklebende mansjett laget av butyl. Klemringen skrus fast med hånd- verktøy. Påfør smøremebranen etter produsentens.

Etter at sluk er montert i sponplate skal vi legge fiberarmert masse over, rundt sluk ca mm høyt. Vær nøye slik at det ikke dannes luftbobler.

Ved montering av SCHÖNOX selvklebende slukmansjett følges den enkelte . Montering i henhold til leverandøren. Montering av Alfix Seal-Strip eller Alfix Slukmansjett type L.