Middel mot sopp og råte

West System Norge AS selger markedets best dokumenterte og effektive middel mot sopp og råtedannelse, Boracol. Ved sanering av vanlig råtesopp (alle de andre) skal treverk ikke. Ved arbeid mot hussopp er normal støvbeskyttelse greit.

Veggen skal overflatesprøytes med soppmiddel. Har for øvrig fjerna all synlig sopp og råte. Sopp og råte kan gi store råteskader på selve konstruksjonen og den hurtigvoksende ekte hussoppen blir med rette kalt huseierens verste . Råtesopp vokser hvis det er høyt fuktinnhold i treverket, det vil si 30-vektprosent.

Behandling: Vask vekk med sopp- og algedrepende middel. Mose taper ofte i konkurransen mot lav, alger og svertesopper. Hussopp, samlebetegnelse på ulike sopper som ødelegger fuktig treverk i bygninger. På et mindre fremskredet stadium kalles slik råte tørråte. Nyinnsatt treverk etter en råteskade må også behandles med et slikt middel.

Det er soppen som gir råte, så dens vekstvilkår, fuktigheten, må reduseres. En av de tingene du absolutt ikke vil se er sopp eller råte på kledningen. Slik grunning gir ekstra beskyttelse mot både sopp og råte, . Til behandling – binder seg til proteinet i hoven og bygger en beskyttelsesmur mot betennelse.

Lettvint og praktisk middel mot sopp og bakterieangrep i .