Medisinsk teknologi

Utdanning i medisinsk teknologi møter desse utfordringane ved at kunnskap frå teknologiske disipliner for fysikk, matematikk, kjemi og data-analyse blir integrert . Studieretningen Medisinsk teknologi gir deg muligheten til å kombinere fysikk, elektronikk, matematikk og informatikk med anvendelse innen medisinske . Medisinsk Teknologi var et tematisk satsingsområde ved NTNU fram til 2013. I 20ble det etablert en ny og bredere tematisk satsing innen helse, velferd og . Biofysikk ser på biologiske systemer, studert ved hjelp av fysiske prinsipper. Medisinsk teknologi utvikler metoder til blant annet behandling av kreft og medisinsk . På studieretningen medisinsk teknologi på elektroingeniørstudiet på HiOA får du kompetanse i elektromedisinsk og medisinskteknisk utstyr. Avdeling Medisinsk teknologi er et tverrfaglig forsknings- og innovasjonsmiljø, som er lokalisert i umiddelbar nærhet til St.

Jeg går på videregående, og har tenkt litt på ulike videre studier og yrker. Studiet er delt i to studieretninger. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen MEDISINSK TEKNOLOGI (Bachelor).

Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag. Et enzym fra bakterien som gir oss halsbetennelse har gitt menneskeheten et billig og effektivt verktøy for å klippe og lime i våre egne gener. Medisinsk teknologi er et av NTNUs strategiske områder.

Forrige uke var teknologer og medisinere samlet på et symposium for å diskutere trender og behov . Nanoteknologi for bedre diagnostikk og persontilpasset behandling er visjonen vi skal strekke oss etter. Hvordan kan tilgjengelig FoU-kompetanse, . Vi ser en vesentlig økning i bruk av teknologi innen så vel medisinsk. Framtidige helsetenester blir utvikla i samspel mellom medisin og ny teknologi for identifisering av risiko, forstadia og tidlige stadium av sjukdom og moglegheit . Medisinsk teknologisk virksomhetsområde (MTV) er Norges største medisinsk-teknologiske sykehusmiljø med rundt ansatte. Hvis du ønsker et yrke som er både utfordrende, stimulerende og givende, håper vi at du vil vurdere å bli med oss når vi tøyer grensene for medisinsk teknologi.

Kvalitetsstyring, koordinering og forvaltning av forsvarssektorens materiell innen medisinsk teknologi og elektromedisinsk utstyr. Medisinsk teknologi og e-helse har ansvar for IKT tjenester, medisinsk teknisk utstyr og utlån av behandlingshjelpemidler. Medisinsk teknologi har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av sykehusets medisinsktekniske utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler til hjemmeboende .