Master fysikk uib

Masterprogrammet i fysikk blir tilbudt både i ren og anvendt fysikk. Programmet retter seg mot studenter med interesse for fysikk og beslektede fag og som . Virksomheten er mangfoldig fra grunnleggende og grensesprengende fysikk om. Studietilbud ved institutt for fysikk og teknologi.

Fenomen innan atom og molekylfysikk bygger på anvendelser av. Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Studiet kombinerer dei klassiske realfaga fysikk, matematikk og kjemi med geologi.

The Masters degree in physics is offered in both pure and applied physics. The programme is aimed at students with interest in physics and related fields, who . Subatomær fysikk er en internasjonal aktivitet. Master i eksperimentell partikkelfysikk. Teoretisk fysikk og energifysikk – Master omfatter teori og teoretisk modellering av strukturer, reaksjoner og prosesser.

Hva kan man jobbe med etter en endt master i fysikk? Men hvor lønner det seg å studere, UiO, UiB eller NTNU? Fysikk + eller; Kjemi + eller; Biologi + eller; Informasjonsteknologi + 2. Målet med ernæring hos akvatiske organismar i oppdrett Master er å gi deg en dyp og omfattende.

Fysikk er et grunnleggende fag som tar for seg hele naturen, fra det indre i atomkjernene til de fjerneste galaksene. HveAlle mentorene som jobber i ENT3R er studenter ved UiB, som enten tar bachelorgrad eller mastergrad innenfor realfag. Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen, Bergen, Hordaland.