Lekkasjestopper påbudt

Bytter du oppvaskmaskin eller andre hvitevarer koblet til vann er det påbudt med lekkasjestopper. Der bygningens vanninstallasjon er uten overløp, må det være montert automatisk lekkasjestopper. Med automatisk lekkasjestopper menes .

I følge ny forskrift (TEK 1 § 13-20), er det påbudt med lekkasjestopper i rom uten sluk. De fleste forsikringsselskaper gir reduksjon i premien ved installasjon av . Ved nyinstallasjoner er det nå påbudt å montere lekkasjestopper. Vannskadestatistikk fra forsikringsselskapene viser at ca.

Lekkasjestopper er påbudt i alle nye boliger, melder SINTEF Byggforsk. Installerer du lekkasjestopper i en eldre bolig kan det gi deg en gunstigere . For å unngå det, er det nå i henhold til byggeforskriftene fra 20(TEK10) påbudt med lekkasjestopper, dersom du bygger nytt, pusser opp . Som preakseptert ytelse kreves det montering av automatisk lekkasjestopper når bygningens vanninstallasjon er uten overløp. I nye hus er lekkasjestopper påbudt. Nå har Rindal Rørservice AS et svært godt tilbud på montering av lekkasjestopper. Ved nyinstallasjoner er det nå påbudt med lekkasjestopper.

Reduser faren for vannskader med lekkasjestopper. Ved nyinstallasjoner er det nå påbudt å .