Lånekalkulator husbanken

I Husbankens kalkulator kan du sammenstille låneutgifter med inntekter og satser for livsoppholdsutgifter beregnet av SIFO. Kommunen vurderer hvor mye startlån du kan ha og om du eventuelt har behov for tilskudd i tillegg til startlånet. Husbankens låne og livsoppholdskalkulator.

I dette regnemodellen kan du legge inn inntekter, utgifter og simulere med inntil 3 . Husbanken gjennomfører statens boligpolitikk og bistår kommunene med bosetting av vanskeligstilte i boligmarkedet. Legg inn opplysninger som gjelder den 1. Du finner mer informasjon hvis du trykker på spørsmålstegnet i hvert felt. Velkommen hit til denne siden om lånekalkulatorer.

Under her finner du noen lenker til norske lånekalkulatorer. I denne artikkelen tar vi i all hovedsak for oss lånetypen som heter Grunnlån, men Husbanken gir også – i samarbeid med kommunene .