Krav til ildsted tek10

Mindre ildsteder er vanlige ovner, kaminer og peiser. Anvisningen begrenser seg til ildsteder og skorsteiner med dokumentasjon og gir oversikt over ulike krav . Installering av ildsted var siden år 20unntatt søknad og melding.

Senere skjedde det samme med krav til søknadsplikt for våtrom. Det er viktig å tenke på at man egentlig har et bål midt i stua når man har et ildsted. Derfor stilles det strenge krav til ildstedet og til hvor man setter det opp.

Hvorfor egne krav 4l energiforsyning?

Boliger som ikke må oppfylle kravet til energiforsyning i TEK1. Har prøvd å forstå TEK og behov for pipe og vedovn. Er det et krav å montere pipe vedovn? Nyinstallering av ildsted krever ikke søknad og tillatelse. Det stilles ingen formelle krav til den som skal montere et ildsted.

Ildsted uten dokumentasjon må ikke ha mindre avstand til gulv enn vist. Dersom peisbunnhøyden er 9mm, vil kravet til plate være 9mm . Dette er hjemlet i TEK fra Statens bygningstekniske etat. Ildstedet skal tilfredsstille kravene til røykutslipp i henhold til NS 3059.

Krav i TEK§§ 14-og 14-til energiforsyning for boligbygg over m2 .