Kommunalt startlån

Du sender søknaden til den kommunen du ønsker å kjøpe bolig i. Der blir søknaden behandlet og du kan få råd og veiledning. Startlån og tilskudd til etablering skal være et tilbud om finansiering til.

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til. Kommunalt startlån passer for deg som er i etableringsfasen eller som har økonomiske problemer. Hvordan skaffe startlån og egenkapital?

Da kan startlån fra kommunen være en aktuell ordning for deg.

Her finner du informasjon om startlånordningen og hvordan du kan søke. Vi har blitt hendvist til kommunen for hjelp. Og skal derfor vurderes om vi er gode kandidater til å få lån av de. Boligen skal være godkjent som egen boenhet av bygningsmyndighetene og skal ligge i Trondheim kommune. Du kan få startlån dersom du har hatt langvarige problemer med å få lån eller.

Startlån kan også gis som refinansiering av dyre lån for at husstanden skal kunne bli boende i boligen. Kommunen tilbyr hel eller delfinansiering. Mange har oppdaget muligheten for å få Startlån via Husbanken dersom de. Skal du kjøpe deg bolig og får innvilget Startlån , er det bare å juble. Det er et boliglån som gis av kommunen din, til en . Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner.

Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig eller til utbedring av. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån. Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får. Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån.

Kommunalt startlån skal bidra til at personer med boligetableringsproblemer får mulighet til å etablere seg i nøkterne og gode boliger. Startlån skal bidra til at personer som har langvarige problemer med å kjøpe. Kommunen kan gi startlån til personer som er bosatt eller skal . Som tabellen nederst i saken viser er renten på kommunale startlån via Husbanken vesentlig lavere enn de billigste sammenlignbare boliglån i . Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån i ordinære kredittinstitusjoner, eller ikke får tilstrekkelig lån til å finansiere kjøp av bolig.

For deg som allerede har startlån Det er kommunen som innvilget lånet ditt. Men det er Lindorff som vil ha oppfølgingen med deg som kunde når det gjelder .