Kobber tetthet

Tetthet eller densitet er et mål for en gitt egenskap per volum. Kobber eller kopper er et grunnstoff med kjemisk symbol Cu og atomnummer. Noe senere ble det også laget enkle kobber-redskaper. Kobber er det første grunnstoff i gruppe (kobber, sølv og gull) i grunnstoffenes periodesystem.

Massetetthet angir hvor mye et stoff eller en gjenstand veier i gram pr. Dermed er massetetthet en størrelse som binder sammen volum og vekt . Hvordan beregner vi tetthet for et stoff?

Hvordan vil du forklare at kobber synker, mens isopor flyter i vann? Det har en eiendommelig rødfarge, er temmelig mykt, seigt og . Kobber er et grunnstoff med atomnummer 29. Hvor mange gram veier en terning av kobber der alle sidekantene er 2cm?

For å regne ut tettheten av et stoff må man vite masse (M) og volum (V).