Klimakutt 2020

I går vedtok byregjeringen klima- og energistrategien Klimakutt 2020. Strategien består av et grundig utredningsarbei med en konkret plan . I dag vedtok byregjeringen klima- og energistrategien Klimakutt 2020.

Regjeringen innrømmer at de ikke har noen plan for å nå klimaforlikets mål om kutt av sju millioner tonn COinnen 2020. I Kyoto 2-avtalen har Norge påtatt seg å redusere klimagassutslipp tilsvarende prosent av norske utslipp i 19innen 2020. Norge må kutte klimagassutslippene med innen 202 sa SV-leder Kristin Halvorsen i sin tale til landsmøtet.

Først og fremst lover Solberg å fortsette den norske regnskogsatsingen i Brasil fram til 2020. Mange kaller nå regnskog for verdens beste . Det er hva det vil koste å innfri Norges klimakutt-løfter innen 2020. Ekspertene tror det vil være umulig å gjøre Klemetsrudanlegget utslippsfritt innen 2020.

Klima- og energiprogrammet: Klimakutt 2020. Tidligere har det blitt enighet om et mål om klimanøytral vekst i internasjonal luftfart etter 2020. Dette innebærer at utslippene kan fortsette å . Med Klimakutt 20har det rødgrønne byrådet i dag vedtatt å oppjustere klimamålsetninger og tiltak for Oslo. De aller fleste andre europeiske land har gjort store klimakutt.

Det er ogsåutfordringen når vi har et 2020-mål som vil bli krevende å nå. For å nå klimaforlikets målsetning må de norske klimagassutslippene i 20ligge på mellom 45- millioner tonn CO2. Oslo (NTB): Regjeringen innrømmer at de ikke har noen plan for å nå klimaforlikets mål om kutt av sju millioner tonn COinnen 2020. Vi kan ikke vente enda lengre med klimakutt, slik regjeringa legger opp til!

Klimagassutslippene i Norge må kuttes kraftig og raskt dersom vi skal nå målet for reduksjon av innenlandske klimagassutslipp i 2020. Bli partner i klimanettverket Næring for Klima, og bidra til klimakutt innen 2020.