Kjemi uib

Kan nye kjemiske sambindingar løyse utfordringar knytte til medisin, industri og energi? Kan fargestoff vi finn naturleg i bær og planter, ha ein krefthemmande . Det er ingen formelle studieretningar i masterprogrammet i kjemi, men det er definert ni forskingsområde ein kan avleggja masteroppgåve innan. MAMN-KJEMBufretLignendeStudiet har som mål å gje kandidaten ein teoretisk og praktisk kunnskap på høgt nivå innanfor kjemi med tilstrekkeleg fordjuping i eit gitt felt.

Utanom innføring i grunnomgrepa i organisk kjemi vil viktige anvendelser av organisk. Generell informasjon om opptak til master studium kan du finne her. Benytt FireFox for best visning av Master i Kjemi sidene. Emnet er ope kun for studentar med opptak på Bachelorprogram i kjemi.

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt . Kurset gjev ei innføring i kvantitativ analyse av uorganiske og organiske sambindingar i dei vanlegaste prøvematriser, som luft, vatn, fast stoff og . Emnet inneheld enkel kvantemekanikk so1) Vidarefører den kjemiske bindingslæra. Visste du at delar av bachelorgrada i kjemi kan takast som. Universitetet i Bergen, og du vil ikkje minst oppleve ei . Det periodiske system og forventa .