Innføring i kvantemekanikk

Partikkel i boks og brønnpotensial. Ingjald Øverbøs tilleggsnotater til emnet Kvantemekanikk 1. FY1006BufretLignendeDet tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse. Enkle døme i ein dimensjon: partikkel i boks og og meir generelle potensial. Kvantemekanikk: Innføring i kvantemekanikk.

Innføring i kvantefysikk er todelt.

I mesteparten av semesteret foreleses kvantemekanikkdelen, som er en første introduksjon til kvantemekanikk. En bakgrunn i kvantemekanikk anbefales for opptak til masterstudiet i matematikk og fysikk ved UiS. Addresse: Kjøpmannsgata 2 70Trondheim. En enkel innføring i kvantemekanikken får du i Griffiths – An introduction to quantum mechanics. Emnet tar sikte på å gi studentene en innføring i kvantemekanikk med anvendelser i atomfysikk og kjemi.

Quantum Mechanics 0: Black body radiation and Planck’s constant. TFY42- Innføring i kvantefysikk. Med utgangspunkt i nokre få aksiom gir emnet ei systematisk innføring i grunnleggjande kvantemekanikk. Presentasjonen nyttar i stor grad språk og omgrep .

Kvantemekanikk er den grenen av fysikken som beskriver atomer, molekyler,. Kvantemekanikkens begynnelse ligger ved Max Plancks innføring av . Emnet gir en grundig innføring i kvantemekanikken. Det tar for seg både den historiske utviklinga og de vitenskapsfilosofiske ringvirkningene . Men det gjorde at jeg fikk veldig, veldig, veldig vondt i hodet. Hva er forskjellen på eksempelvis fag som. Emnet gir innføring i en del videregående temaer i ikkerelativistisk kvantemekanikk.

Spinndynamikk, veiintegraler og koherente tilstander. Kapittel beskriver Omnes interpretasjonen. Kvantemekanikk, INF-11Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte, INF-1101.

More from my site