Ikea oppvaskmaskin pumper ikke ut vann

Har en oppvaskmaskin fra Ikea som en gang i forrige uke brått slutta å fungere. Den tar inn vann, men det blir ikke sluppet ut igjen. Er det helt tett der så vil jo ikke pumpa få pumpet vann.

Det er en Whirlpool DWH Boppvaskmaskin fra IKEA. Når jeg skulle fylle på salt, så ser jeg at saltbeholderen er helt full av vann. Lest bruksanvisningen, men får ikke noe ut av den. Oppvaskmaskinen er blitt tett, men finner ingen matrester etc.

Da dette har skjedd tidligere har det ordnet seg ved hjemp av Finish-maskinrens, men ikke denne gangen. Har du fått åpnet filteret, kan du kanskje se om det kommer ut vann er, altså om proppen sitter før filteret. Dersom oppvaskmaskinen ikke tømmer ut vannet, kan årsaken være en av. Oppvaskmaskinen surkler og virker som den forsøker å pumpe ut siste rest av vann.

Har tatt ut filter og ser det er litt vann nedi kammeret. Vår Siemens oppvaskmaskin pumper ikke ut vannet når den vasker. Har sjekka rør og kabler – ingenting i klem.

Kontroller at støpselet er satt riktig inn og at sikringen ikke har løst ut. Oppvaskmaskiner bruker en enkeltstående solenoid vannventil for å ta inn vann. Oppvaskmaskinen fungerte for uke siden, da jeg flyttet til ny leilighet. Den blir altså ikke pumpet ut av maskinen, men bare samler seg opp i bunnen. BufretLignendeOversett denne sidenten kan ikke drages til ansvar, hvis appara- tet installeres forkert og.

Obs Det kan komme vann og salt ut av saltbeholderen. Mulig også røret som tar ut vannet er tett, fort gjort at det setter seg matrester osv nedi. Men når maskinen ikke tar til seg vann, eller starter noe program.