Icopal takrenne monteringsanvisning

Icopal takrenner leveres med solide kroker i flere vaianter. Icopal Ståltakrenne monterer du enkelt, uten bruk av spesialverktøy. Icopal takrenner er utviklet for å kunne avlede vann.

Fest takrennekroken som skal være nederst ved hellingen, 3mm til venstre for merket til nedløpsrøret. Produktoversikt og monteringsanvisning. Med Icopal takrenner får du et system som leder bort.

Riktig montert og dimen sjonert reduserer Icopal takrenner.

Isola Ståltakrenne monterer du enkelt selv. Monteringsanvisning (side 7) og enkelt verktøy, kombinert med litt pågangsmot er alt du . Et godt tips ved montering av takrenner er å unngå skjøter over inngangspartier eller andre steder hvor det er stor trafikk. Låsing av takrenne med rennekrok uten overligger.

Når overliggeren er montert i forkant knekkes den over lektekanten (x) sam- tidig som den trykkes inn ved (y).