Hvordan måle motstand med multimeter

Slå på multimeteret og vri bryteren til å måle motstand på 2k. For å forstå dette må man vite hvordan et potensiometer fungerer. Du skal også se eksempler på hvordan måleinstrumentene forstyrrer kretsen som.

Noen som har lyst til å dra en liten multimeter for dummies her på. Ohm er for å måle elektrisk motstan men er greit å bruke for. Gjorde egentlig dette for nysgjerrighetens skyl men uansett. En coax-kabel skal typisk ha Ohms motstand (Impendance) ? Multimeteret er et måleapparat for strøm, spenning og motstand.

I displayet øverst viser måleresultatet. Kabler: Lurte på hvordan man lokaliserer brudd og. Men når jeg måler motstanden, hva skal liksom multimeteret vise hvis det er . Mistanke om jordingsfeil, hvordan måle seg frem.

Multimeter for å sjekke om kondesator er ødelagt. Måling av strøm, spenning og resistans – Teknikk og industriell. Det kan være viktig å kjenne til hvordan instrumentene er bygget opp, slik at.

Husk alltid å kalibrere multimeteret for å unngå feil måleresultat.

Her kan du se hvordan man måler modstand af en metaltråd ved brug af et multimeter. Du kan vel måle motstanden for å se om det er brudd i kabelen. Modusen på multimeteret er ofte gitt ved symbol for diode, eller en høyttaller. Forstå at motstand og kontinuitet er motsetninger.

Når multimeter måler motstand i ohm, kan den ikke måle kontinuitet.