Hva handler kjemi om

Kjemi er vitenskapen om stoffenes egenskaper, sammensetting og reaksjoner. Kjemi slik vi kjenner det i dag, oppsto som en eksakt vitenskap på 16- og . Vi i verden 1– Cappelen Dammviiverden1-4.

Alt du kan se, alt du kan ta på, alt som er lagd av av noe, kan vi kalle stoffer. Kjemi handler om alle stoffer, og hvordan nye stoffer dannes. Elevene skal finne ut hva som skjer ved den negative og den positive . Ofte bruker de det mer dekkende ordet nuklider. Men hva menes med begreper som grunnstoff, atom og nuklide? I kjemi handler hovedområdet språk og modeller i kjemi om kjemiens nomenklatur, og kjemiske fenomener blir forklart med modeller på . Kjemi er et fag i skoler og på universiteter med tradisjoner fra slutten av syttenhundretallet.

I all korthet har kjemi i hele denne tiden vært læren . Kjemi formidles gjennom skolebesøk, radio- og TV-programmer,. Videregående Naturfag Universell Kjemi XIV. Jeg vet hva det er, men hadde jeg klart å ta patent på kjemien eller.