Hva er tilskudd

Normalprosedyren regulerer både utformingen og forvaltningen av statlige tilskudd og er omtalt i Bestemmelsene punkt 6. Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering. Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner. Her finner du betydninger av ordet tilskudd.

Du kan også legge til en definisjon av tilskudd selv. Beskrivelse og synonymer til ordet tilskudd.

Tilskudd kan brukes til en rekke ulike formål for å bidra til å gjennomføre gode. Hva blir maksimal bedriftsstøtte i de ulike sonene i det distriktspolitiske virkeområdet? De individrettede tilskuddene formidles av kommunene og er strengt . Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) er en tilskuddsordning som skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke . For det enkelte foretak vises bunnfradrag (gjelder produksjonstilskudd) og sum utbetalt tilskudd per ordning.

Tilskudd til avløser: Presisering av regler for kjøp av avløsertjenester. Det vært uklart om hva som inngår i grunnlaget for avløsertilskudd. Turnus for leger – tilskudd til kommuner. Turnustjeneste for kiropraktorer – tilskudd for veiledning. Hvordan søke på tilskudd og hva som skjer etterpå.

Alle lag og foreninger kan søke Sørum kommune oKulturtilskudd til lag og foreninger via fanen Selvbetjening – Søknadsskjema . Hva man kan få tildelt i tilskudd avhenger derfor av hvor i landet gården . Tilskuddet skal gi en rimelig dekning av kommunenes. Du får også en oversikt over hvor og til hva pengene har gått. Vi prøver også å vise hvilke resultater som midlene har bidratt til i kampen mot fattigdom. Nordnorsk Filmsenter har ulike tilskuddordninger som skal bidra til å utvikle den audiovisuelle bransjen i Nordlan Troms og.

Minimumssats Fra 20er det ikke lenger en bestemmelse om minimumssats. Det innebærer i praksis det samme som minimumssats på 1prosent i 2016. Hvordan fastsettes størrelsen på tilskudd?

Lønnstilskudd skal bidra til at utsatte grupper ansettes etter ordinære lønns- og arbeidsbetingelser. Aetat kan tilby et tidsbegrenset lønnstilskudd t.