Hva er mellom partiklene i et stoff

En serie aktiviteter med stoffer i fast-, væske- og gassform. Partiklene vil alltid være i konstant bevegelse, de vil vibrere, rotere og flytte seg rundt. Det er en sammenheng mellom temperaturen til stoffet og . I dette undervisningsopplegg er målet at elevene skal forstå hva en. Avstanden mellom partiklene i en væske og i fast stoff er omtrent like stor.

Egenskaper ved faste stoffer, væsker og gasser. Hva er forskjellen på et grunnstoff og en forbindelse,.

Mellom partiklene er det ingenting. Formen endres avhengig av hva vannet er i. Avstanden mellom partiklene er nå blitt mye større, og gassen fyller den plassen som er . Hva skjer med partiklenes bevegelse når temperaturen i stoffet øker? Mellom partiklene i et stoff er det ingenting (tomrom).

Du skal vite hva partikkelmodellen er. Du skal kunne forklare sammenhengen det er mellom partiklenes bevegelse og. Alle stoffer er et fast stoff, en væske eller en gass.

Det er krefter mellom partiklene, men ikke så sterke som i fast stoff. Partikkelmodellen, enkel modell for å beskrive stoffer. Alle stoffer er bygd opp av molekyler, 2. Alt stoff består av små partikler, enten atomer, ioner eller molekyler. Hva skjer dersom temperaturen i vannet stiger?

Hva skjer med vann når vi i et varmer det opp til 1grader? Hvordan forklarer du forskjellen mellom et fast stoff og en gass? I gass er det større avstand mellom partiklene enn i væske og fast form. Jeg mener det er atomhypotesen (eller atomfakta eller hva en velger å kalle Alle stoff består av ørsmå (submikroskopiske) partikler. Partiklenes egenskaper er ikke lenger uavhengige men avhenger av hvilke andre.

Faktisk avstand mellom to atomer vil være avhengig av om atomene er bundet eller ikke. Antallet protoner bestemmer hvilket grunnstoff atomet er og betegnes med. Hva står i Lom partikkelmodellen? Hva vil det si å beherske naturfag? Fagstoff: Stoffer her på jorda kan naturlig opptre i fire tilstander: fast,.

Du vet jo at både vann og olje kan være i væskefase, men hva skjer om du. Vann er et spennende stoff å jobbe med fordi vi enkelt kan endre mellom de tre. Vann skiller seg ut fra andre stoffer ved at partiklene sitter tettere i flytende form enn i. Alt stoff er bygd opp av partikler (molekyler eller ioner). Dersom tiltrekningskreftene mellom partiklene er sterke, .