Hva er kapillært oppsug

Dersom utvendig oppgraving er problematisk, eller hovedproblemet er kapillær oppsuging via grunnmurssålen, kan alternative metoder som . Kappilært oppsug fra grunnen er også en vanlig årsak til fukt. Delen av boligen dette gjelder er ca 35m hva vil eventuelt en slik innvendig.

Han mente det var kapillært oppsug og sa at denslags var helt . ISODREN-platen hindrer både kapillært oppsug av vann og lar fukt i konstruksjonen slippe ut. Hva trenger jeg til fuktsikring av kjeller og grunnmur? Ifølge Juliussen kunne kapillært oppsug og kondens være medvirkende årsaker.

Dette avhenger av en vurdering av hva kjøperne hadde grunn til å regne . Er utvendig oppgraving problematisk, eller hovedproblemet er kapillær oppsuging via grunnmurssålen, kan alternative . Vanndamp fra mellomrommet mellom grunnmursplater og mur. Vann suges opp i vegger og gulv (kapillært oppsug er ikke forhindret). Om hvorfor, om hvordan og hva man trenger osv.

Det antas fuktig nederst på vegg som følge av kapillært oppsug fra grunn. Hva er alternativene våre hvis ikke dette er gjennomførbart? Så er det opp til huseieren hva han vil gjøre videre.

Ved å forhindre kapillært oppsug av vann, vil risikoen for skader minskes be- traktelig.

Vær oppmerksom på at lokale forhold kan gi økt belastning på visse. Da har du sannsynligvis et fuktproblem grunnet kapillært inn- og oppsug av vann. EPS er utviklet nettopp for å motvirke kapillært sug. For kort avstand mellom kledningsbord og beslag gir også mulighet for kapillært oppsug av fuktighet i endeveden. Da vil temperaturforskjellen mellom muren . Subsídiaert anføres at Veidekke burde forstått hva kjeileretasjen.

Det er et kapillært oppsug til sålen. Men etter at han fikk kunnskap om av hva som faktisk skjer under .