Husleieloven

Loven gjelder avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag. Loven gjelder selv om bruksrett til bolig har grunnlag i en . Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har . Her er husleieloven – oppdatert utgave. Husleieloven regulerer rettsforholdet mellom den som får et husrom stillet til sin disposisjon mot å betale et vederlag, som regel i penger. Loven inneholder rettigheter og plikter for huseier og leietaker ved avtale om leie av bolig. Hovedregelen er at det ikke kan avtales andre . Boliger for personer med spesielle boligbehov av varig karakter.

Bestemmelsene i paragrafen her gjelder utleie av bolig som etter vedtak av organ for . Bruk kontrakt når du skal leie eller leie ut bolig. Mange konflikter unngås når viktige forhold er avklart på forhånd. Leie av bolig reguleres av husleieloven av 1999. Husleielovens regler kan kun fravikes dersom det er til gunst for leietaker eller annet følger av den enkelte . Husleieloven (lov 26. mars 19nr. om husleieavtaler) regulerer rettsforholdet mellom den som får et husrom stillet til sin disposisjon mot å .