Husbanken krav til bolig

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. Husbanken stiller krav til at boligen er mer tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og . Kjøp og oppgradering av brukt bolig, refinansiering av boliglån. Kjøp av boliger til utleie for prioriterte grupper.

Kan jeg få grunnlån til å kjøpe brukt bolig? Boligen må være egnet for husstanden over ti og rimelig i forhold til. Tilskudd skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede.

Begrensninger som følge av krav om botid i kommunen og regler som er til . Du sender søknaden til den kommunen du ønsker å kjøpe bolig i. Der blir søknaden behandlet og du kan få råd og veiledning. Her finner du snarveier til de mest relevante sidene våre for privatpersoner. Hvilke boliger gjelder minstestandarden for.

Les mer om Husbanklån og hvem som skal søke lån i Husbanken. For å kunne få husbanklån må du oppfylle noen krav som sikrer at boligen er:. Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av nasjonal boligpolitikk.

Tilskudd til etablering i egen bolig Boligtilskudd kan gis til oppføring, kjøp og utbedring.

Boligen som søker bor i, må oppfylle noen enkle krav, blant annet må .