Hansaen i norge

Hansaforbundet, hansaen, hansa, betegnelse på forskjellige. Valdemar Atterdag av Danmark og Håkon av Norge. Hansaen i England er første gang nevnt i kildene fra 12som Hansa.

Hansaens hovedhandelsartikkel i handelen med Norge var tørrfisken, som ble . Hovedsiden › Eldre historieBufretLignendeTorskefiske og handel. Det rike torskefisket langs kysten av Nord-Norge ga grunnlag for handel med utlandet. Allerede på 1100-tallet ble det eksportert tørrfisk til .

Her så hanseatene et nytt og viktig marked. I Norge fantes dessuten en stor produksjon av tran. Inntil 183 var Bergen den største byen i Norge og var den største i hele Skandinavia i. Hansaforbundet Hansaen vokste fram i de nordtyske handelsbyene. Hanseatene, det tyske kjøpmannsforbundet, opprettet utenlandskontor på Bryggen. I Bergen besto handelen stort sett i bytting av korn mot saltfisk, men i Norge . Det viktigste hansakontoret i Norge var det Bergen, som også er kjent som.

I Norge gjorde hansaen seg særlig bemerket gjennom handel i . Her er det du absolutt trenger å vite om hanseatene.

DEN GANG: Bryggen slik den så ut i 176 på tiden da hansakontoret stengte. Hanseatene dukket opp i Norge med sine varer tidlig på 1100- tallet. De breie og rommelige overdekkede koggene egnet seg mye bedre som handelsfartøyer . Hansaen var et handelsforbund av kjøpmenn i det vi i dag vil kalle Tyskland. Hanseatene kjøpte opp tørrfisken som ble produsert i Nord-Norge i Bergen og . Fisk har alltid vært en viktig ressurs i Norge. Johan Schreiner, Hanseatene og Norges nedgang, Bergen 1935.

Norge ble en del av Danmark og fikk den protestantiske lære trædd nedover ørene. Hansaen motarbeidet derfor en sterk unionskonge. Hansaen var en organisasjon med overveiende tysk dominans som. I Norge hadde hansakontret i Bergen en helt dominerende posisjon, men kildene tyder på . Hansaen handlet i Norge hovedsakelig tørrfisk.

Den ble eksportert fra Norge til Sentral- og Sør-Europa. Hansaen var en økonomisk stormakt i samtidens . Hanseatene sto bak en handelsrevolusjon i middelalderen som ga Norge innpass i et indre marked i Europa 8år før EU og EØS-avtalen. Midt på 1500-tallet så Hansaen ut til å være i ferd med å gå i oppløsning. Men Hansaen handel med Norge ble sterkt redusert. Hanseatene kom til Norge for første gang mellom år 11og år 1186.

De kom med til landet med både korn fra Pommeren, salt fra Luneburg, eksotiske varer . Ikke alle er klar over at de tyske kjøpmennene, hanseatene, også etablerte seg i Tønsberg og Oslo. I de to siste byene ble de imidlertid ikke sterke nok til å . Da hanseatene først kom til Bergen, snakket og skrev de middelnedertysk. Men i motsetning til i Norge, der det ble skapt to nye norske skriftspråk fra .