Gruppepolarisering

Gruppepolarisering, det at medlemmer i en gruppe ofte ender opp med mer ekstreme synspunkter og tar mer ekstreme valg enn de ville gjort . Hva ligger i begrepet gruppepolarisering? Hvordan oppstår sosial loffing og deindividuering?

Gruppepolarisering handler om, hvordan synspunkter bliver forenklet og radikaliseret, når de bliver dyrket indenfor snævre grupper med lav grad af tilskyndelse . C) Gruppepolarisering: Likesinnede personer i en gruppe vil polarisere seg mot en ekstrem variant av holdninger, meninger og atferd. Gruppe polarisering er et fenomen studert i samfunnsfag der beslutninger og meninger fra enkeltpersoner blir mer ekstreme når de er i gruppe . Gruppepolarisering, det som tidligere ble kalt risky shift, innebærer at vi blir mer ekstreme i tanker og atferd gjennom å opptre i grupper med likesinnede.

Det er ikke noe iboende godt eller ondt med gruppepolarisering, det kommer helt an på hvordan den virker i praksis. Gruppepolarisering er når flere personer med samme holdning går sammen i en gruppe og diskutere denne holdning. Generelt om oppgaven: Oppgaven henspeiler på fenomenene gruppepolarisering og groupthink.

Det kan i tillegg være relevant å trekke inn andre måter . Gruppepolarisering – Gruppepolarisering – felles holdning – konservativ – gode argumenter – samsvarende meninger.

Prosessen der en gruppe ankommer en mer ekstreme beslutning enn alle ville støtte individuelt. Redegjør for hva som menes med transformasjonsledelse og transaksjonsledelse. Redegjør for begrepene gruppetenkning og gruppepolarisering.

James Stoner var en ung forsker i 1960’erne som opdagede et nyt fænomen kaldet gruppepolarisering. Forleden så jeg en TV udsendelse, som havde en medvirkende ved navn Cass Sunstein. Han havde lavet nogle psykologiske studier om, . Gruppepolarisering: Gruppepolarisering kan sammenlignes med gruppetenking. Forskjellen er hvordan det oppstår: Gruppepolarisering oppstår når en gruppe . Gruppepolarisering- når medlemmer av grupper med noenlunde samme holdning beveger seg mot en felles holdning som er mer ekstrem enn . Cass Sunstein sin forskning på gruppepolarisering. Gruppepolarisering er eit uunngåeleg emne når det kjem til etableringa av framandhat i Noreg.

Gruppepolarisering finder sted når man er i en gruppe, der alle har de nogenlunde samme holdninger på et bestemt område.