Generalforsamlingsprotokoll endring av styre

Eksempel på PROTOKOLL – Ordinær generalforsamling. Styret kan kalle inn til ekstraordinær generalforsamling ved behov. I samsvar med styrets forslag, vedtok generalforsamlingen følgende vedtektsendring: Selskapets vedtekter § endres fra å lyde: ”Selskapets navn er .

Slik gjør du endringer på selskapet ditt. Hvis du ønsker å gjøre endringer på den informasjon som er. Hvordan registrerer jeg nytt styre?

Aksjeloven og formaliteter rundt styremøter og generalforsamling kan.

Vedlegg og saksdokumenter kan etter endringene i aksjeloven i 2013 . PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 15. Merk: Endring av styre skal behandles av generalforsamlingen. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeiere. PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÅER GENERALFORSAMLING. Møtet ble åpnet av styrets leder Olav Hindahl Selvaag.

Vedtektenes endres til å lyde: Selskapets . Etter valget består styret i Rocksource ASA av følgende personer: Navn. Endring av selskapets vedtekter – Publisering av .