Fast stoff væske og gass

Demonstrasjon av en varmluftsballong egner seg for å skape motivasjon og undring. I de første aktivitetene skal elevene dramatisere gass, væske og fast stoff. Noen stoffer kan være i fast form, væske eller gass.

Lukt sprer seg i et rom fordi partiklene i en gass er i bevegelse og det er ingen ting mellom . De mest kjent fasene er gass, væske og faststoff, men det finnes også mange andre. Overganger mellom de vanlige fasene har navn som er utbredte i . Alle stoffer er et fast stoff, en væske eller en gass. Vann er fast stoff (is) når det er kaldt, . Det blir Gass (det dannes nytt stoff). Overgang mellom fast stoff, væske og gass.

Ungdomstrinn Naturfag Universell Naturfag Ungdom VI. Stoffer og egenskaper til stoffer – Fast stoff, væske og gass. Da går vannet over fra å være en væske til å bli en gass.

Gasser har ikke noe bestemt volum slik faste stoffer og væsker har. Vann i gassform kaller vi damp, og vi sier at vannet fordamper. Når partiklene beveger seg, uansett om det er i fast stoff, væske eller gass, vil situasjonen ha .

Gå til Knallgass – Tema: Hvordan lage knallgass NRK Newton (0); Handlingen:. Beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og . Faste stoffer har en fast form, og det må mye krefter til for å endre formen. Hvordan forklarer du forskjellen mellom et fast stoff og en gass?

En annen faseovergang er overgangen fra væske til gass. De motsatte overgangene, fra gass til væske og fra væske til fast stoff, kalles også faseoverganger. Bildet viser partikler i gass (øverst), glass (midten ), fast stoff (nede til venstre) og væske (nede til høyre).

Et stoff kan forandre form fra fast form til væske og fra væske til gass. Stoffet går fra fast form til væske og .