Etterisolering av loft

Varmen stiger opp og det er spesielt lønnsomt å ha et godt isolert tak. For å hindre varmetap fra rommet under, er det . Drømmen om mer plass lar seg ofte realisere gjennom endring av loftsrommet.

Du kan selv isolere eller etterisolere forholdsvis raskt. En godt utført etterisolering mot kaldt loft vil du fort spare inn ved reduserte . Det er mange som lurer på hva som er rikig og hva som er galt, når det kommer til isolering av gamle hus. Et spesielt populært tiltak er å isolere mot kaldt loft.

Slik etterisolerer du loftsgulvet med trefiberisolasjon. Du kan etterisolere trebjelkelag på oversiden eller i selve bjelkelaget ved å blåse inn isolasjon eller skifte ut stubbeloftsfyll. Av samtlige energisparende investeringer Dine Penger har regnet på de siste årene, er det ingen som overgår etterisolering av loft. Aktuelle tiltak n Etterisolering av yttervegger n Bytte vinduer n Etterisolering av tak mot kaldt loft n Bedret lufttetthet n Kjellervegger n Golv på . Ved å tenne lamper i etasjen under og gå opp på et mørkt loft kan man se hvor . Oppvarmet loft og utvendig isolering.

Snekker Otto viser deg hvordan du enkelt kan etterisolere loftet ditt. Dampspærre mellem bjælker – del – Isolering af. Varm luft stiger opp, og det betyr at den i huset hjemme hos deg ofte ender på loftet.

Det er derfor loftet er det første stedet du bør isolere, for å . Isolering av yttervegger, tak og kalde loft er en enkel, billig og effektiv form for etterisolering. Isolering sikrer en bedre bokomfort uten trekk fra kalde vegger og . Eldre loft har ofte dårlig ventilasjon. Etterisolering av loft endrer klimaet på loftet vesentlig, og det er viktig med god utlufting . Kondens på loft etter etterisolering (nok en gang). Fordi varm luft stiger oppover er ofte det mest effektive isoleringstiltaket å etterisolere tak og loft.

Ved etterisolering er det beste og enkleste tiltaket å etterisolere på loft og i gulv, der er det enkelt å komme til og det har stor effekt.