Enova tilskudd balansert ventilasjon

Få Enovatilskudd for kartlegging av gode energitiltak i din bolig. Få Enovatilskudd for ettermontering av balansert ventilasjon. Ettermontering balansert ventilasjon Få Enovatilskudd.

Det balanserte ventilasjonsanlegget er nyetablert i min bolig. Energirådgivningen er gjennomført etter Enovas kriterier. Varm og ”oppbrukt” luft trekkes oftest rett ut av bygget ved ventilasjon.

Enova har nå innført tilskudd til ettermontering av balansert ventilasjon i eksisterende boliger. Tilskuddsordningen skal bidra til reduserte klimagassutslip. Enova har nå lagt til to nye tiltak som gjør boligen din mer.

Alle som har lagt inn vannbåren varme eller balansert ventilasjon, og har en . Nå har du rett til å få tilbake penger for ettermontering av et balansert ventilasjonsanlegg! Enova har nå innført tilskudd til ettermontering av balansert . Vi er veldig fornøyde med at Enovatilskuddet ved rehabilitering av bolig nå utvides til å omfatte installasjon av balansert ventilasjon, sier daglig .