Endetidslære

Posts about endetidslære written by Hans Olav Arnesen og jonathan. Artikler med emneordet Endetidslære. Ifølge Jehovas vitners endetidslære er Harmageddon nært forestående, og de mente opprinnelig at det ville skje i 1914.

De mener Harmageddon er Guds store . Islamsk endetidslære er oppteken av qijama, endetida, og den endelege dommen over menneska. I følgje islam skal dei rettferdige lønast med gledene i . Tanken om et nær forestående Harmageddon er særlig framtredende i Jehovas vitners endetidslære.

Ifølge vitnenes forståelse er Harmageddon Guds store . Hvorfor tar endetidslære så stor plass innenfor det fundamentalistiske paradigmet? Etter islam skal dei rettferdige lønast med . Mange vendte seg bort fra den type endetidslære som hadde skapt denne forventningen og som hadde stått bak denne beregningen. Bibelens endetidslære: ”Mitt inntrykk er at opinionen i kirken. Gjengitt av Robert Friedmann i The Theology of Anabaptism . Joel Richardson har levert et lær gjennomtenkt, lidenskapelig og bibelsk verk som gjelder de forbløffende teologiske anti-paralleller mellom endetidslæren til .