Ekte hussopp dommen

I verste fall kan det bli snakk om store kostnader og alvorlig helserisiko. Måten å holde seg unna denne på, er å ikke spise ukjent sopp. Ekte hussopp (Serpula lacrymans) kan bli en svært kostbar affære. Sopp i mur Ekte hussopp forekommer som regel i forbindelse med murverk. Omfang: Taklekkasjer og ekte hussopp i murverket.

Ellers kan tiltaket koste dyrt for bygning, helse og lommebok. Ekte hussopp ser ut som om den tyter ut av sprekkene. Treverk som er fuktig over lengre tid kan bli angrepet av råtesopp. De kan vurdere skadeomfang, hvor helseskadelig muggsoppen er, og gi deg råd om hvordan du fjerner den. If Boligsjekk gir deg gode råd for å redusere faren for vannlekkasjer, sopp, råteskader, brann og tyveri.

Disse fra et helse- og miljøsynspunkt utmerkede ”flytende tapeter” tilbys enten som . Clas-Erik og Benthe Stomberg har påanket lagmannsrettens dom til. Angrep av ekte hussopp er ikke vanlig i Stavanger, og var ingen . Angrep av ekte hussopp (serpula lacrymans) er i sin karakter en alvorlig mangel ved en bygning. Den ekte hussoppen er særlig skadelig ved at den er agressiv .

I flg opplysning fra Mycoteam AS mars 20var det tale om såkalt ekte hussopp (Serpula lacrymans). Råte er meget alminnelig på trebygninger i Norge – ekte hussopp forekommer. Dommen gir avklaring på en rekke viktige spørsmål, således:.

Hussopp, samlebetegnelse på ulike sopper som ødelegger fuktig treverk i. Ekte hussopp kjennetegnes blant annet ved at det ved gode . I visse tilfeller skal eiendommen egne . Borgarting lagmannsretten avsa den juni 20dom om erstatning som. Lagmannsretten påpekte at angrep av ekte hussopp er en alvorlig . Soppekspert Pål Ivarsøys dom var nådeløs: Dette var et angrep av ekte hussopp i full blomstring. Vi blir med eksperten når han forsøker å . Dommen i Skien og Porsgrunn tingrett er verd over to millioner.

Ekte hussopp er oppstått, og har angrepet store deler av konstruksjonen.