Eksempler på faste stoffer

I et faststoff er molekylene pakket tett sammen og har faste plasser i forhold til hverandre. Stoff i fast tilstand kan ha ulike strukturer, eksempelvis krystallform. Faste stoffer har en fast form, og det må mye krefter til for å endre formen.

Akkurat som for faste stoffer, finnes det også mange eksempler på stoffer som er i. Alle stoffer er et fast stoff, en væske eller en gass. Demonstrasjon av en varmluftsballong egner seg for å skape motivasjon og undring. I de første aktivitetene skal elevene dramatisere gass, væske og fast stoff.

Akkurat som for faste stoffer finnes det også mange eksempler på stoffer som er i væskeform ved vanlig romtemperatur. Soli som er en tilstand av materie som har en fast volum og form med atomer som. Det er et stoff som har bestemt form. Kobber og jern er perfekte eksempler på fast form. Isbiter er fast form, før det smelter og blir til væske.

Du skal kunne forklare forskjellen på fast stoff, væske og gass,. Fast stoff, en av flere mulige aggregattilstander for et stoff. En bit av et fast stoff har et bestemt volum og en bestemt form.

Fast stoff, væske og gass Bestemt form Bestemt volum Væske Kan helles.

Eksempler på faste stoffer ved romtemperatur: Metaller som f.