Drenering taknedløp

Hva jeg ville gjort i ditt tilfelle (hvis det ikke lar seg endre på nå) er å passe på at du har virkelig gode rister og løvsamlere ved taknedløp slik at . Bor man i skrånet terreng bør man legge en avskjærende drenering et par meter unna husveggen. Vann fra taknedløp er også en årsak til .

Grunnmuren på de fleste hus er gravd ned i terrenget, helt eller delvis. Mange har taknedløp som fører rett ned i bakken ved grunnmuren. Vann fra taknedløp overstiger kapasiteten for en vanlig.

Dreneringsrøret kobles til kommunens vannavløp.

Husk at tilkobling til kommunens vannavløp krever tillatelse. Drenering av denne typen går i korthet ut på . Da bør du spørre megleren disse spørsmålene om drenering av hus. Vi gir deg høstens beste dreneringsråd.

Frakobling av taknedløp betyr at takvannet ledes ut. Drenering med drensrør og overvannsrør. Vann fra taknedløp kan være en vanlig årsak til fuktskader.

Når malingen flasser av kjellerveggene, har du definitivt et dreneringsproblem.