Ddv instruks

Du trenger ikke vente til rørleggerarbeidet er ferdig utført: Be om DDV-instruks når dere gjør en avtale. Forkortelsen står for dokumentasjon, drift og vedlikehold. Det skal inneholde opplysninger om hva som er . Vi er nå ferdigbygd og har bedt om . DDV-instruksen utviklet av NRL er en utvidet mal for denne dokumentasjonen.

Oppfordringen går ut til forbrukerne om å etterspørre slik . Sikre deg en DDV-instruks så slipper du å risikere å måtte rive hele badet for å finne ut hvorfor det er fukt under flisene.

Vi anbefaler alle å be om en DDV-instruks fra ansvarlig håndverker som utfører jobben. DDV er forkortelse for Dokumentasjon, Drift og Vedlikehol sier Tirill . Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS (NRL) har utformet en utvidet mal for å dokumentere badets historikk, kalt DDV-instruks. Her ser du rørleggermester Ben Schreier snakke.

Når dere pusser opp et ba så husk å fotografere underveis i prosessen, og at kunden har krav på DDV-instruks. Be om å få skriftlig dokumentasjon eller DDV-instruks når badet er ferdig før du gjør endelig avtale med rørleggeren om oppussing.