Bygge uten å søke

Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse. Finn ut hva du kan bygge eller gjøre om på eiendommen din uten å søke. Bygg garasje uten å søkeBygg uten å søkebyggutenasoke.

BufretLignendeI denne veilederen kan du finne ut om du kan bygge uten å søke etter 1. Mens du før bare kunne bygge inntil kvadratmeter uten å søke, blir det . Etter de nye reglene kan du bygge større uten å søke (foto:). Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel. Her kommer en gledelig nyhet til alle som planlegger nytt anneks, lysthus, redskapsbod ol i 2015! NYE REGLER: Bygger du uten å søke kan ikke bygget brukes til overnatting.

Bygget kan være maks kvadratmeter stort, og bygges inntil én . Nye regler gjør det enklere å bygge tilbygg og føre opp mindre bygg på egen eiendom, uten å søke kommunen eller spørre naboen. Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunen slipper å bruke ressurser på mindre byggesaker, sier . Du kan sette opp tilbygg uten å søke kommunen, men det er begrensninger i forhold til størrelse, plassering og bruk. Så stor garasje kan du snart bygge – uten å søke. Det blir nå enklere å utføre byggetiltak på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunen slipper å bruke ressurser på mindre byggesaker.

Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke.

Men husk at all oppføring av tilbygg og . Det betyr at du kan begynne å bygge uten å gi kommunen beskjed på forhånd. Byggereglene gjelder fullt ut, og du er ansvarlig for at feil ikke . BOD ELLER UTHUS: Man kan bygge mindre bygg uten søknad. Men da må en rekke krav og regler overholdes, og bygget kan ikke brukes til . Dette kan du bygge uten å sende inn søknad til kommunen.

Informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) blant annet med veiviseren: Bygg uten å søke. Hva er forutsetningen for at du kan bygge uten å søke? For det første, kan ikke et frittstående bygg overstige mog et tilbygg kan ikke overstige m2. Om du kan bygge uten å søke avhenger av hvilke bestemmelser som gjelder for området du ønsker å bygge på.

Her kan du sjekke om du trenger å søke når du skal bygge garasje, tilbygg eller gjøre andre små byggeprosjekt.