Bygge platting søknad

Planert avsats for uteopphol med eller uten platting av ulikt materiale og med direkte atkomst fra terreng. Kan bygge uten å søke (altså ikke søknadspliktig). Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunen slipper å bruke ressurser på mindre byggesaker, sier .

Ved å bruke reglene taktisk kan du bygge ganske mye uten å søke. Du kan fylle ut terrenget og legge plattingen oppå. Etter de nye reglene kan du bygge større uten å søke (foto:). Dette kan du bygge uten å sende nabovarsel.

Når underlaget er i orden, kan du begynne å bygge plattingen. Bygging av terrasse på bakken kan oppføres uten søknad. Nabosamtykke må foreligge dersom en terrasse skal bygges nærmere enn dette.

Søknad om større eller høyere veranda eller balkong må innsendes av . Vi ønsker å bygge en platting i tre, og har så smal tomt på sørsiden (sol og le) at vi må ha den helt ut til meter til nabotomt om den skal . Søknad om større eller høyere veranda eller balkong må innsendes av foretak som kan . Men likevel må du bygge opp plattingen eller terrassen så mye at treverket ikke. Selv om du ikke må søke kommunen, så er du ansvarlig for at .