Bygdebladet bokn

Justert framlegg til reguleringsplan for Føresvik Hamn – vestre del Forvaltningsstyret i Bokn kommune har i møte 29. Phone eller annen smarttelefon vil du få opp en tilpasset utgave tilpasset små skjemer. Statens vegvesen skjerper regelverket for stigning i undersjøiske tunneler.

Det må lages en helt ny plan for Rogfast i Bokn kommune. Tysvær Bygdeblad er ei partipolitisk uavhengig lokalavis i Tysvær. Tilsvarande er ein sjeldan over hundre i Tysvær Bygdeblad.

Bokn; Bygdanytt – Bergen; Bygdebladet – Randaberg; Bygdebladet – Ørskog; Bygdeposten – Buskerud; Bø blad – Bø i Telemark; Bømlo-nytt – Bømlo.

Bygdabladet for Bokn er eit partipolitisk nøytralt bygdeblad. Det er eit kontakt- og informasjonsorgan mellom kommunen, bygdefolket og utflytta . Berentsen, Sigbjørn, Bygdebladet Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy.

Lokale aviser har òg vori ei informasjonskjelde. Samtaleintervju med alle dei åtte i styringsgruppa i tillegg til Haugaland. Mari Bokn, Tonje Strand og Andrea Livastøl Jøssang er stolte av Rogaland. Bokn Røde Kors fikk i romjulen en særdeles kjærkommen gave av Karmøy Røde . Her er oppslaget i Bygdebladet som var å få kjøpt 9. I maskineringsverksemda JB Maskinering jobbar tre generasjonar Bokn i lag. Sverre Bokn (42), Jøran Bokn (18) og Jon Bokn (67) arbeidersaman ved Jb maskinering på Bryne.

Hege Sunde, Marit Elin Våge, Per Helge Sunde og Edgard Våge fra Bokn i Rogaland koste seg på Tollbodbrygga i Flekkefjord i ettermiddag. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Bokn, Førresfjorden og Nedstrand: Greta. Tysvær bygdeblad fann fram både rosande. Randaberg, Kvitsøy, Finnøy og Bokn kommune.

Hjelmelan Tysvær, Suldal, Stran Rennesøy og Bokn over sjø. Haugesund (6), Tysvær (4), Vindafjord (3), Sveio (3), Bokn (2) og Utsira (2). Sandnes er attvald som leiar i Rogaland bonde- og småbrukarlag.

Nye i styret er Svein Magne Skadsem frå Sandnes og Geir Aksdal frå Tysvær og Bokn.