Bygdebladet beitstad

Les Bygdabladet: Det er Frivilligsentralen på Beitstad som lager Bygdabladet. Bladet distribueres til 9hustander i Beitsta og sendes til . Beitstad er en bygd i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag.

Beitstad har ca 5innbyggere og et areal på 2kvadratkilometer. Verran og Namdalseid kommuner, samt Beitstad i Steinkjer kommune. Det månedlige Bygdebladet i Beitstad anser vi ikke som konkurrent.

Det tok sin tid å få saken fram til Stortinget, og det tok også sin tid å få den GJENNOM Stortinget.

Bygdebladet innby til orienteringsmøter med . Foreningen Kortnebbgåsas ve vel er initiert av Jo Kristian Kvernland og Håvard Haugen. De har flyttet tilbake til heimbygda Beitstad i . Beskrivelse, I bygda Beitstad utenfor Steinkjer har innbyggerne skapt et lokalt. Bygdeblad for Beitstad som kommer ut ganger i året.

Bygdeblad for Øvre Kvam, Kvam og Følling.

På Beitstad er det frivillighetssentralen som koordinerer bestilling .