Bruksendring kjeller oslo

Vil du gjøre loft eller kjeller om til soverom eller stue? Eller vil du gjøre kontor om til bolig? Enklere å gjøre om loft og kjeller til boligareal – men husk søknad.

Jan Larsen som er senior kommuniksjonsrådgiver ved Plan og bygningsetaten i Oslo:. Dette er for eksempel i saker hvor det er søkt om bruksendring uten . Da blir vel rekkefølgen å først søke bruksendring for kjeller, deretter. Drammen og Oslo har også gode veiledere for søknad om bruksendring.

Men du må fortsatt søke kommunen om bruksendring. Problemstillingen i dag er at de fleste boliger Oslo og Akershus omsettes. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori . Bruksendring av kjeller eller loft til egen boenhet er søknadspliktig.

Søkna prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak skal forestås av foretak . Utleie, boenheter og søknadsplikt – særlig om utleie av bolig i kjeller. Om det er nødvendig å søke om bruksendring beror på om arealet som skal innredes er . Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel er noe du kan være ansvarlig for selv. Bruksendring av lofts- og kjellerareal til boligareal.

I Oslo kommune har en Gul liste (registrerte bygninger med antikvarisk verdi).