Bromin salt

Spa bromine salt til bruk i spabad med brom saltvanns generator. Se våres nye nettside for mer info, trykk på . Bromin salt 3kg for spa bad og basseng med Bromin generator.

Se våre nettsider for mer info om produkter og produktutvalg. Bland ut kg TRU BLUE eller Black Algea salt pr 8liter vann – Blandes ut i. Automatisk generering av Klor eller Bromin (saltvannsrensing): Bromin- eller. Ved saltvannsrensing tilføres en tilmålt mengde salt i vannet, som ved hjelp av .

Bromin tabeletter er en klorfri desinfektion av massasjebad. Spa Brom Tabs 20g er brukt som grunnlag desinfeksjon i kombinasjon med Spa Shock Support. Nå kan vi levere et automatisk doseringsanlegg for bromine. Med Arctic Spas Salt System vil intervallet for bytting av vann være til ganger pr år.

BioBromide Salt anvendes i utendørs massasjebad med innebygd brom-generator, som ved elektrolyse kan omdanne saltet til bromin for desinfeksjon av . Bromine is a chemical element with symbol Br and atomic number 35. Balard found bromine chemicals in the ash of seaweed from the salt marshes of Montpellier. The seaweed was used to produce iodine, but also .