Brannvesenet utdanning

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet. Mange unge drømmer om å skaffe seg en utdanning og bekle en slik stilling. I dag er det også mange kvinner som jobber i brannvesenet.

Forutsetningen for å starte på en karriere i brannvesenet er gjennomført videregående. Brannvesenet bistår også publikum med en rekke servicefunksjoner,. Norges brannskole er ansvarlig for utdanningen av norske brannkonstabler. Annen utdanning: Hvordan blir jeg brannmann? Får du ikke starte i brannvesenet kan du søke Norges brannskole om opptak på . Bli brannmann ( trenger info)innlegg29.

Bergen kommune – Karriere i brannvesenet? Om kommunen › Avdelinger › Bergen brannvesenBufretLignende30. Bergen brannvesen presiserer at det kan være små variasjoner på de.

Kandidater blir valgt ut på bakgrunn av utdanning, kurs og erfaring for . Utdanningen heter Vern mot ulykker og gir totalt studiepoeng. Dette betyr at det er slutt på å begynne i et brannvesen for deretter å ta utdanning som . Hovedfunksjonen til en brannkonstabel er slukking og forebygging av brann. Søkere uten bestått videregående utdanning kan vurderes på bakgrunn av. Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til. Det kan og være søkere som har den formelle tekniske utdanningen i orden, men . Hver eneste dag jobber ansatte i landets brann- og redningsvesen for at du og jeg skal ha en trygg hverdag.

Anbefalte allmenn tilgjengelig utdanning. Brannvesenet mottar mange henvendelser om hvordan man kan bli. Videregående utdanning; Avtjent militærtjeneste (ønskelig); Arbeidserfaring (ønskelig) . Innen 20skulle alle deltidsbrannfolk i Norge ha utdanning, vedtok. Stortinget et kompetansekrav for alle som jobber deltid i brannvesenet.

Inn på Norges Brannskole kommer du ikke utenom å gå via et brannvesen, de arrangerer ulike kurs,men det er ikke noen egen linje for å bli brannmann. Det er den enkelte kommune som ansetter personalet i brannvesenet. Får du ikke starte i brannvesenet kan du søke Norges . Direktoratet for samfunnssikkerhet og.

Dagens utdanning av brann- og redningspersonell. Her finner du alt av informasjon om utdanning til yrket Brannkonstabel. INGENIØR – BRANN, yrker, Haugesund. Brannfolks utdanning bør bli bedre, mener et utvalg.

De vil ha toårig fagskole og mer praktisk trening.