Borettslagets ansvar

Du har selv ansvar for vedlikehold innenfor boligens fire vegger, mens borettslaget har ansvar for vedlikehold av uteareal, fellesareal og bygning. I praksis kan det være vanskelig å trekke grensen mellom hhv. Hvem har ansvaret for vedlikeholdet?

En gjennomgang av reglene om borettslagets vedlikeholdsplikt. Virkningen av at borettslaget har ansvar for vedlikehold er at alle . Andelseieren er ansvarlig for det indre vedlikeholdet av sin bolig og borettslaget har ansvaret for vedlikeholdet av alt fellesareal. Et borettslag kan avtale at vedlikeholdet av denne er andelseiers ansvar, mens en eventuell utskiftning vil være borettslagets ansvar.

Hvor går grensen for hva som er eiers ansvar og hva boligselskapet skal ta. Lurer du på forskjellen mellom borettslag og et eierseksjonssameie? Forøvrig vil borettslaget ha ansvar for vedlikehold av bygningen og eiendommen ellers, . Her finner du ut alt som er verdt å vite om hvordan det er å bo i borettslag.

På generalforsamlingen velger deltakerne et styre som skal ha ansvaret for den . En trampolineskade kan fort bli en verkebyll for borettslaget. I denne artikkelen skal vi redegjøre for hovedreglene om ansvar for vannskader i borettslag. Hva er mitt ansvar, og hva er fellesskapets?

Mange borettslag praktiserer en slik ordning for eksempel ved slukbytte.

Hvilket ansvar har du som beboer for vedlikehold? Særlige vedlikeholdspunkter i vårt borettslag. Det er borettslaget som i utgangspunktet har ansvaret for det totale, ytre vedlikehold av bygninger og anlegg.

Det henstilles imidlertid til den enkelte andelseier å . Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi. Men indirekte har andelseierne et ansvar fordi de må betale sin del av de løpende . Borettslaget er ansvarlig for vedlikehold av bygninger og eiendom- men for. Rør og ledninger i bærevegger er borettslagets ansvar.

Noen som vet hvordan det fungerer i borettslag når det gjelder skifte av vinduer? Er det borettslaget eller den enkelte andelseier som står ansvarlig? Det eneste som loven positivt avgrenser mot er ytterdører og vinduer, som er borettslagets ansvar, samt de i § 5-nevnte pliktene for . Hver enkelt andelseier og leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Husordensreglene skal sikre oss ro, orden og trivsel i .