Bir priser

Vi tar forbehold om at bystyret vedtar renovasjonspriser for 2016. I tillegg betaler du grunnpåslag bossnett og kommunal påslag for . Inntil m(for syklende eller gående), 1-, 40-.

Her får du en oversikt over hva det koster for husholdningskunder og næringskunder å levere avfall til våre gjenvinningsstasjoner. Vær oppmerksom på at stasjonen i Møllendalsveien i Bergen ikke tar imot hageavfall. Priser Lurer du på hva det koster å levere . Her finner du oversikt over priser på for eksempel bortkomne beholdere og. Blir den ikke funnet gjelder prisen for erstatning av bortkomne beholdere som vist i . Her får du oversikt over dine tømmedager og varsel før du skal sette ut beholderne.

Alle oppgitte priser er inklusiv mva. Vi tar forbehold om at kommunestyrene vedtar renovasjonsprisene for 2016. I tillegg til grunnprisen betaler du grunnpåslag . Forklaringer på hvordan kildesorteringen egentlig skal gjøres, samt informasjon om gebyrer, kalender og nyheter.

Den inkluderer tre tømminger i kvartalet. Viktig nyhet for næringskunder fra 1. Næringskunder har deklarasjonsplikt for sitt farlige avfall og betaler ved all levering etter fastsatte priser for farlig avfall.

Her kan du sette fa deg uskadde saker og ting som andre kan få nytte av, men som du ikke vil bruke lenger. Du må betale vanlig pris for levering av . Næringskunder må betale full pris for levering av avfall på gjenvinningsstasjonen, i motsetning til husholdningskunder som betaler egenandel. Dette er den mest vanlige størrelsen på bosspann.

Antall tømminger per år: Pris inkl. Papir og plast ved tømming oftere enn en gang pr måned. Gjenvinningsstasjonen i Møllendalsveien tar ikke i mot hageavfall. Husk på at for utplassering av containere i Bergen sentrum må det benyttes lukkede containere.

Husk også at dersom containeren skal utplasseres på offentlig . SSBs konsumprisindeks og transportindeks. Vennligst merk at i noen tilfeller er pris betinget av en totalavtale, det vil si at eventuelle . Nåværende pristabell har vært fast siden 2009. Som følge av den generelle pris- og kostnadsutviklingen endres prisene for levering av .