Avfallsplan oslo kommune

Du må utarbeide en avfallsplan før igangsettelse, dersom. BRA) på over 3kvadratmeter; rehabilitering . Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Avfallsplan og Sluttrapport for bygge- og rivearbeid i Oslo kommune. Sluttrapport med avfallsplan ved rehabilitering.

Avfallsplan må innsendes for godkjennelse. Besøksadresse: Vahls gate 01Oslo.

Oslo kommune anbefaler at skjema for avfallsplan og. Felles avfallsplan for småbåthavner i Oslo kommune . Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune). De er i tillegg justert noe etter de erfaringer etaten har med avfallsplaner og de mengder som.

Høringsuttalelse avfallsplan for Oslo Kommune 2005-2008. Det vises til plandokumentet av første oktober d. Avfallsplanen for Oslo kommune adresserer mange av de utfordringene man står ovenfor, blant annet bedre avfallssortering og utnyttelse av de . Felles avfallsplan for småbåthavner i. Er det gjort endringer siden forrige .

Høringsuttalelse om Avfallsplan for Oslo kommune 2005-. I utarbeidelsen av ny avfallsplan for Oslo, har Renovasjonsetaten etter alt. Som en del av arbeidet med interkommunal avfallsplan i FIAS-kommunene er vi. Oslo går motsatt retning der innføringen av separat innsamling er satt i verk. Revidert avfallsplan må sendes til godkjenning hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Avfallsplan for bygge- og rivearbeider i Oslo kommune. De sist utgitte publikasjonene i serien Notater. Avfallsplan for Oslo kommune 2006-2009. Hovedmål: “Oslo kommune har som mål å ha et kretsløpsbasert avfallssystem basert på avfallshierarkiets . Kretsløpsbasert avfallssystem, energigjenvinning og . Formålet med en intern avfallsplan er å strukturere Oslo Havns avfallsarbeid og . Avfallsplan 2013-20er felles kommunedelplan for avfallssektoren i de fire kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten.

Planen er nå vedtatt i alle de fire . Byggefirmaet (A) skulle utføre byggearbeid på en eiendom i Oslo kommune og søkte kommunen om godkjenning av avfallsplanen.