Avfallsplan excel

For å sikre at farlig avfall blir samlet inn og ikke kommer på avveier, foreslår SFT obligatoriske avfallsplaner i kommunale byggesaker. Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving. Gjelder søknadspliktig tiltak som berører del av bygning som overskrider .

Rutine for utarbeidelse og rapportering – avfallsplan og miljøkartlegging. Utarbeid avfallsplan når tiltaket i søknaden er større enn 3mBRA, eller ved. Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse skal ikke lenger godkjennes av. Systemkonto, Avfallsplan, Avfallsplan, BIR-konsernet, 30KB. Aarsrapport_20Bruk SKIFT+ENTER til å åpne . VEDLAGT FIL: Avfallsplan (vedlegg til 614252-RIA-RAP-003-rev01) Beskrivelse: revidert avfallsplan excel fil inkl Flyplassvegen.

Skjema for avfallsplan skal underskrives av ansvarlig søker. Før det gis ferdigattest for tiltaket skal det leveres en sluttrapport som viser hvilke . Miljødirektoratet ber kommunene benytte vedlagte excel-ark til å gi en oversikt over alle havner i egen kommune. Felles avfallsplan for småbåthavner og lignende. Du må utarbeide en avfallsplan før igangsettelse, dersom.

BRA) på over 3kvadratmeter; rehabilitering . Rådata fra oppgavegivere og grunnlag for beregning av faktorer lagres på Linux. Beregninger lagres i Excel og som SAS-programmer. Med mindre boliger menes eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Boligblokk og kontorbygg er større bygg som har litt mindre avfallsmengder . Listene kan tas ut som PDF og Excel om ønskelig, samt sendes på e-post.

Listen kan lastes ned som PDF eller Excel, og sendes som e-post . Søknad om godkjenning av avfallsplaner for småbåthavner i Bergen. For øvrig vises til to excel-vedlegg med flere detaljer, bl.