Avfallsplan byggesak

For følgende tiltak skal det i en avfallsplan gjøres rede for. Spørsmål om din byggesak må du rette til kommunen som er . Krav om avfallsplan i byggesaker er regulert i plan- og bygningslova § 29-om avfallshadtering og i byggteknisk forskrift (TEK 10).

Planlegging og dokumentasjon av avfallshåndtering i byggesaker (2002-2009) 241. For å sikre at farlig avfall blir samlet inn og ikke kommer på avveier, foreslår SFT obligatoriske avfallsplaner i kommunale byggesaker. Veileder for utfylling av avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse.

Dette gjøres ved å fylle ut skjema for Avfallsplan i byggesaker.

Du må utarbeide en avfallsplan før igangsettelse, dersom. Veiledning for avfallshåndtering i byggesaker finner du hos Direktoratet for byggkvalitet: DIBK-tema: . Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse i byggesak. Tiltakshaver og foretak med ansvarsrett plikter, inntil byggesaken er.