Avfallsmengder nybygg

Mengdeberegner for avfallsmengder”. Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune). Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal .

Ved beregning av avfallsmengder for nybygg er erfaringstall et nyttig verktøy å bruke, i tillegg til informasjon om materialer som vil benyttes ved oppføring av det . Gjelder bygninger større enn 3kvm bruksareal (BRA) eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger tonn. Nybygging, riving og rehabilitering skaper svært store mengder avfall. Prisen for å levere blandet avfall til deponi er økende og . Bygg- og anleggsavfall (BA-avfall) utgjør en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det mer avfall fra nybygg, rehabilitering og riving enn . BRA) på over 3kvadratmeter; rehabilitering eller riving.

Det er bra for miljøet at man sorterer ut farlig avfall og at ressursene i avfallet. Hvert år oppstår det størrelsesorden millioner tonn avfall fra nybygg, rehabilitering og riving. Mye av dette avfallet, som betong, tegl, tre, plast og metall har et . Bygging, rehabilitering og riving førte til millioner tonn avfall i 2013. Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Avfall fra nybygging, rehabilitering og riving.

Fokuseringen på avfall fra bygg og anlegg . Bygging, rehabilitering og riving førte til millioner tonn avfall. Avfall fra rehabilitering, riving og nybygging av bygninger utgjør prosent av de totale avfallsmengdene i Norge. Prisen for å levere blandet avfall til deponi er økende og. Kvart år oppstår om lag millionar tonn avfall frå nybygg, rehabilitering og riving. Ein god del av dette avfallet, som betong, tegl, tre, plast og metall har eit stort . På et nybygg er det naturlig å starte med grunn og fundamentering.

Masser som mur og betong kan være farlig avfall, og skal håndteres . For nybygg; se byggblankett 51Sluttrapport med avfallsplan for nybygg.