Atstronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy. Astronaut Bone Loss – Untamed Science,rh:untamedscience.

FB54795818BD9CF32971DFA04CF41F420B6F63C,ow:25pt:Astronaut Encounter: Meet a NASA Veteran,rh:kennedyspacecenter. Rapporter et annet bildeRapporter det støtende bildet. An astronaut or cosmonaut (Russian: космонавт) is a person trained by a human spaceflight program to comman pilot, or serve as a crew member of a .

Astronauter behøver ikke å være overmennesker. De fysiske kravene til romfarere er mindre strenge enn de var tidligere, både fordi påkjenningene under . Av de greske ordene ástron, ”stjerne”, og nautes, ”sjømann”. Brukes i store deler av verden om dem som har vært mer enn . En astronaut jobber med å gjøre seg selv og utstyr klar for å reise ut i rommet.

Som astronaut trener du på å jobbe i rommet ved å arbeide i simulator. The term astronaut derives from the Greek words meaning space sailor, and refers to all who have been launched as crew members aboard NASA spacecraft . Have you ever wondered if you have what it takes to become a NASA Astronaut? The term astronaut derives from the Greek words meaning space sailor, and .

The 20astronaut class members pose at NASA’s Johnson Space Center in Houston on July 20after receiving their astronaut pins, symbolizing the .