Årim giske 2016

Her kjem kalender for henting av rest-, papir- og plastavfall. Ta vare på kalenderen for å følgje med når avfallet blir henta heime hos deg. Her kan du levere avfall til gjenvinning i Giske.

Giske, ved skulen; Rema Gjøsun Valderøya; Spar Skaret, Valderøya . Hugs at du kan bestille SMS-varsling. Treng du ei påminning om når plast og papir blir henta? Bestill SMS-varsling, send: årim GiSKE. Raud trekant viser endra hentedagar i samanheng med høgtids- . Skulane i Giske kommune – gymsal og klasserom.

Etter avtale med Årim – ingen endring. Magna, Bergem, Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Alle abonnentar knytt til Årim har fått eit kort som skal nyttast når du vitjar. Giske, Haram, Norddal, Stordal, Sykkylven og Vestnes. Miljøselskapet ÅRIM, Ålesun Norway.

Miljøselskapet ÅRIM arbeider for å gjere det lettare for. Sindre Roald som representerer Giske kommune i representantskapet i ÅRIM. Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula,.

RIM har innført en støtteordning for kompost som baserer seg på at den . RIM er eid av tolv kommuner; Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal,. RIM har sendt ut renovasjonskalender for 20til alle husstandar i kommunen. Logo Årim – Klikk for stort bilde . Strategi for ÅRIM 20- 20- Høyringsuttale frå Giske kommune.

RIM (Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS). Deltaker med delt ansvar, Giske Kommune.