Ålesund kommune renovasjon bingsa

Her kan du levere avfall i Ålesund. Bingsa gjenvinningsstasjon har følgende ordinære åpningstider: Mandag 07. Dette skal gjøres på byggplassen, men kommunene kan i særlige tilfeller fravike dette kravet.

Det er ca ubetjente miljøstasjoner i kommunen. De minner om at julepapir skal i restavfall og ikke sammen med papp og papir. Om det blir mye papp, kan man levere dette på Bingsa og bruke . Bingsa miljøstasjon har åpent som normalt, også lørdag.

Næringskunder med større mengder deponiavfall bes om å vente til tirsdag med å . Betalingsregulativ – priser for tjenester i Ålesund kommune. Bingsa Avfallsplass og Deponi fra , Møre og Romsdal. Arbeider – Bingsa – Vann, avløp og renovasjon. Vi har ledig 1 fast stilling som arbeider ved . Renovasjon – renovasjon, avfallshåndtering, søppel, kildesortering, containerutleie,. Forskrift om hushaldsavfall, Ålesund kommune, Møre og Romsdal.

Kommunal renovasjon: Lovpålagd kommunal renovasjon av hushaldsavfall. Bingsa Industriområde – Møre og Romsdal. Besøksadresse: Bingsa Industriområde. Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13.

Vann, avløp og renovasjon (ref.nr. 3370641296). Avfallsplassen i Bingsa søker nå ferievikarer i 1 stillingsstørrelse for sommeren 2017. Bingsa – Hall Tilbudsgrunnlag totalentr.

VAR er Ålesund kommunes etat for vann, avløp og renovasjon, og drifter . Bingsa: Bingsa avfallsplass og deponi er mottak for privatpersoner i Ålesund kommune og næringsdrivende. Det er også avtaler med Sula og Skodje kommuner . Vi har ledig tre stk 1 faste stillinger som maskinførere ved kommunens avfallsanlegg i Bingsa. Hovedoppgavene til stillingene vil være maskinkjøring og. B – Bingsa – Vann, avløp og renovasjon plasseres i Ålesund.

Denne jobben er åpen fra Maret 20til slutten av . I Ålesund legges papp, papir og tomme drikkekartonger i blå dunk som tømmes hver 4. Restavfall legges i dunk og blir hentet i henhold til renovasjonskalender.